Loader

Üretimler

Redüktör Üretimi

Redüktör Üretimi

Standart redüktörler dışında, müşteri taleplerine göre özel amaçlar için tasarlanmış malzeme kalitesi ve teknik detayları değişkenlik gösterebilecek esneklikte olan redüktör sistemlerinin üretimi, montajı ve müşteriye teslim edilene kadar geçen bütün aşamalarını optimum fayda ile gerçekleştirmekteyiz.

20 yılı aşkın bir zamandır faaliyet gösteren Osel, zengin bir uygulama ve mühendislik deneyimine sahiptir. İster özel dizayn redüktörünüzü tasarlamak ve üretmek isterseniz de baskı parçanızı üretmek için temel üretim yardımına veya komple mühendislik hizmetlerine ihtiyacınız olsun, Osel projenizin gerektirdiği destek düzeyini karşılayabilir.

Zorlu ortamlarda çalışan yüksek güç yoğunluğu uygulamaları için tahrik sistemleri geliştirmede uzmanlaşan ve madencilik, denizcilik gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılan tasarımlarına örnekler:

Yer altı elektrikli araçları için transfer kutuları, yeraltı madencilerinde kullanılan tramvay, kesici ve toplama kafası tahrikleri, yerüstü madenciliğinde kullanılan burgu sürücüleri ve endüstriyel soğutma kulelerinde kullanılan fan sürücüleri, robot sistemler, iş makineleri, araç aktarım organları.

Dönme momentinin değişmesinde etkili olan önemli bir unsur da devir sayısının değişme zorunluluğudur. Motorla iş makinesinin bağlantısını kuran ve motorun gücünü aktarmaya yarayan redüktörler imalat süreçlerinde çeşitli aşamalardan geçer.

Redüktörlerin motorun gücünün yanı sıra dönme hızı ile birlikte değerini ve yönünü de değiştirmesi gerekir. Mekanik gücün iletilebilmesi için dişli çarkların varlığı elzemdir. Mühendislik çalışmaları neticesinde ise dişli çarklar birçok alanda kullanılır. Otomobil sektöründen saat yapımına kadar geniş bir yelpazede dişili çarkların varlığına gerek duyulmaktadır.
 

Redüktör Tasarımı

Redüktörlerin dişlilerden oluşmasına bağlı olarak dişli çarklar ile olan ilişkisinin anlaşılması zorunludur. Güç ve hareket iletimi için redüktörlerin dişlilerden oluşan sistemi kullanılmaktadır. Bir milden diğer mile aktarılan hareket ve güç iletimi sırasında giriş devir sayısının çıkış devir sayısına oranında büyüme ve küçülme redüktör sayesinde gerçekleşir. Redüktör Tasarımı bu kriterlere göre yapılır.
 

Redüktörlerin Avantajları

Redüktörlerin Avantajları ele alınacağı zaman çeşitli konu başlıklarından söz edilebilir. Bu sistemlerin sağladığı yararlar göz önünde bulundurulduğunda ne derece önemli oldukları daha iyi anlaşılacaktır.
 

  • Birbirinden uzakta olan iki fonksiyon elemanı redüktör sayesinde bağlanır.
  • Redüktörlerde kayma söz konusu olmamakta ve işletme emniyeti açısından da güvenilir sistemler olarak değerlendirilmektedir.
  • Redüktörler yüksek ömürlü sistemlerdir.
  • Fazla yüklenebilir olmaları ve kolay bakımlı sistemler olmaları da bir diğer avantajlarıdır.
  • Boyuna hareketi dönme hareketine çevirebilirler.
  • Dönme hareketini boyuna harekete dönüştürebilirler.
  • Tek bir giriş hızları olmasına rağmen farklı çıkış hızları elde edilmesine olanak tanırlar.Birçok sektör için redüktör sistemleri kullanılmaktadır. Dişli çark sistemlerinden oluşan redüktörler ağır sanayi kuruluşlarının yanı sıra küçük ölçekteki işletmelere kadar birçok sistem içerisinde kullanılabilmektedir. Asansörler, robotlar, vinç sistemleri, fabrikalarda kullanılan makineler, otomotiv sektörü redüktörlerin kullanıldığı alanlardır.